Du Lịch Mekong chuyên tổ chức du lịch Nước Mỹ và hỗ trợ phỏng vấn xin Visa đi Mỹ. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ về Công Ty Du Lịch Mekong

Vui lòng gửi thông tin về email info@mekongtour.vn hoặc liên hệ:  Mr Trung 0934 101057 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN XIN VISA MỸ )

A./ THÔNG TIN CÁ NHÂN – HỘ CHIẾU

1/ Họ tên đầy đủ : ………………………………………………………………………………………………………

2/ Bí danh, Pháp danh, tên khác (nếu có) : ……………………………………………………………………………………………………..

3/ Giới tính (Nam / Nữ) : …………………………………………………………………………………………………….

4/ Tình trạng hôn nhân ( đã lập gia đình  –  độc thân  –  ly hôn  –  góa – ly thân) ……………………………………………………………………………………………………

(vui lòng ghi rõ hoặc gạch dưới hoặc khoanh tròn tình trạng hiện nay của Anh/Chị)

Nếu Ly hôn vui lòng ghi rõ các thông tin sau :

– Ngày tháng năm kết hôn ? ……………………………………………………………………………………………………

– Ngày tháng năm kết thúc hôn nhân

…………………………………………………………………………………………………..

– Lý do ly hôn …………………………………………………………………………………………………..

Nếu chồng chết vui lòng ghi rõ :

– Họ và tên chồng ? ……………………………………………………………………………………………………

– Ngày tháng năm sinh …………………………………………………………………………………………………….

5/Ngày tháng năm sinh :……………………………………………………………………………………………………..

6/Nơi sinh (ghi giống trong hộ chiếu) :……………………………………………………………………………………………………..

7/Quốc tịch : ……………………………………………………………………………………………………….

9/Số CMND : ………………………………………………………………………………………………………

*** Số an sinh xã hội US (nếu có) : ……………………………………………………………………….

*** Số ID thuế US (nếu có) : ………………………………………………………………………………..

10/Hộ khẩu thường trú / Nơi ở hiện tại (vui lòng ghi rõ số nhà, tên đường, phường, quận, tỉnh / thành phố, quốc gia hiện nay của Anh/Chị): ……………………………………………………………………………………………………

11/Địa chỉ nhận lại Hộ chiếu hoặc thư từ (nếu khác với hộ khẩu, vui lòng ghi rõ số nhà, tên đường, phường, quận, tỉnh / thành phố, quốc gia hiện nay của Anh/Chị) : ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

12/Số điện thoại nhà : ……………………………………………………………………………………………………..

13/Số điện thoại công ty : ……………………………………………………………………………………………………

14/Số fax công ty : ……………………………………………………………………………………………………

15/Số điện thoại di động : …………………………………………………………………………………………………..

16/Địa chỉ email (để lãnh sự quán Mỹ gửi thong báo khi đạt Visa) : …………………………………..

17/Số hộ chiếu : ……………………………………………………………………………………………………

18/Nơi cấp (vui lòng ghi rõ tỉnh / thành phố, quốc gia cấp hộ chiếu): …………………………………

19/Ngày cấp :  …………………………………………………………………………………………………..

20/Ngày hết hạn :…………………………………………………………………………………………………….

21/Hộ chiếu có từng bị mất hoặc bị đánh cắp chưa ? (nếu có ghi rõ xảy ra ở đâu – khi nào) :

……………………………………………………………………………………………………………..

B./ THÔNG TIN DU LỊCH

1/Anh/Chị đã từng ở Mỹ chưa ?

Khi nào  ?       ngày ….. tháng  …… năm ……..(gần đây nhất)

Kỳ đó ở Mỹ bao nhiêu ngày : ……………………………………………………………………………………….

2/Bạn đã từng có bằng lái xe Mỹ chưa ?

Nếu có khi nào : ngày ….. tháng  …… năm ……….

Nơi cấp : …………………………………………………………………………………………….

3/Anh/Chị đã từng cấp visa Mỹ chưa ?

Khi nào : ngày …….. tháng ……..năm ………(gần đây nhất)

Loại visa gì : …………………………………………………………………………………………

Nơi cấp : …………………………………………………………………………………………….

4/Anh/Chị đã bị từ chối cấp visa chưa (nếu có) ?

Khi nào : ngày ……..tháng ……..năm ………

Loại visa gì : …………………………………………………………………………………………

Nơi từ chối cấp : …………………………………………………………………………………….

5/Bạn đã bị từ chối nhập cảnh Mỹ chưa (nếu có) ?

Khi nào : ngày ……..tháng ……..năm………..

Nơi từ chối nhập cảnh : ……………………………………………………………………………..

6/Thời gian dự kiến vào Mỹ :………………………………………..

7/Địa chỉ lưu trú bên Mỹ : …………………………………………….

8/Ai sẽ là người chi trả cho chuyến đi :

+ Tự chi trả

+ Cty chi trả ( tên cty , địa chỉ , điện thoại )

+ Người thân chi trả ( tên người chi trả , mối quan hệ với đương đơn , số điện thoại )

 

9/Có đi cùng với ai khác không ?

Họ và tên người đi cùng ( nếu có ) ………………………………………………………………………………………                         …………………………………………………………………………………………………..

10/Tên đơn vị , địa chỉ , điện thoại tổ chức chuyến đi :………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

11/Bạn đã từng du lịch nước nào trong vòng 5 năm ? (nếu có ghi rõ nước nào – khi nào) :

 …………………………………………………………………………………………………………..

C/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH

1/Họ tên cha :  …………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh : ……………………………………………………………………………………………………..

2/Họ tên mẹ : ……………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh : ……………………………………………………………………………………………………

3/Hộ khẩu thường trú / Nơi ở hiện tại (vui lòng ghi rõ số nhà, tên đường, phường, quận, tỉnh / thành phố, quốc gia hiện nay của Cha/Mẹ) : Hộ khẩu lúc còn sống:

4/Họ tên vợ (hoặc chồng) – nếu đã ly dị cũng phải ghi rõ thông tin  ………………………………………………………………………………………………………        

Ngày tháng năm sinh vợ (hoặc chồng) : nếu đã ly dị cũng phải ghi rõ thông tin

 …………………………………………………………………………………………………….

5/Có thân nhân ở Mỹ không ?

Ghi rõ quan hệ nếu có (cha, mẹ, chồng vợ, anh, chị, em, con trai, con gái, vị hôn thê/vị hôn phu)

Cha : …………………………………………………………………………………………………

Mẹ : …………………………………………………………………………………………………

Chồng, Vợ  : …………………………………………………………………………………………

Anh/ Em  trai ( Họ tên : …………………………………, ngày tháng năm sinh …………………)

Chị/ Em gái   ( Họ tên : …………………………………., ngày tháng năm sinh………………….)

Con trai/gái   ( Họ tên : …………………………………., ngày tháng năm sinh …………………)

Vị hôn thê/vị hôn phu ( Họ tên : ……………………….., ngày tháng năm sinh…………………..)

Địa chỉ thân nhân tại Mỹ : …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại của thân nhân tại Mỹ : …………………………………………………………………..

6/Họ đi Mỹ năm nào,? …………………………………………………………………………………

đã có quốc tịch Mỹ chưa ? (vui lòng ghi rõ tình trạng thân nhân )…………………………………

Họ là :

a)công dân Mỹ  : ( quốc tịch Mỹ )

b)thường trú nhân : ( thẻ xanh )

c)Du học sinh:

d)Đang làm việc  : ( nghĩa là người Việt Nam  đang công tác tại Mỹ )

7/Có ai mở hồ sơ bảo lãnh cho Anh/Chị đi định cư tại Mỹ không ?

Nếu có, người bảo lãnh tên gì : ……………………………………………………………………..

D/ THÔNG TIN VIỆC LÀM CÔNG TY – TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC

1/Tên công ty : …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ công ty (ghi rõ số nhà, tên đường, phường, quận, tỉnh / thành phố, quốc gia hiện nay) :

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp, chức vụ:………………………………………………………………………

Mô tả công việc đang làm : …………………………………………………………………………………………………

Mức lương hàng tháng :  ……………………………………………………………………………………………………..

2/Trước kia Anh/Chị từng làm việc ở đâu ?(kể tên 2 công việc cũ trước đây trong 5 năm gần nhất)

Tên công ty cũ : ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại :……………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ :  ………………………………………………………………………………………………….

Giám đốc hoặc trưởng phòng hồi đó quản lý:…………………………………………………….

Làm việc từ năm nào đến năm nào (ghi rõ ngày tháng năm):

…………………………………………………………………………………………………………..

3/Anh/Chị đã từng học nghề ở đâu ? (kê khai các trường trung cấp, cao đẳng, đại học nếu có học)

Tên trường : ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Niên khóa (từ năm nào đến năm nào, ghi rõ ngày tháng năm) : …………………………………………..

Số điện thoại : …………………………………………………………………………………………………….

Ngành học : ……………………………………………………………………………………………………

E/ĐƯƠNG ĐƠN TRẢ LỜI “CÓ” HOẶC “KHÔNG” CHO NHỮNG CÂU HỎI SAU :

1/ Anh/Chị có từng đi bộ đội không ? nếu có vào năm nào ? đóng quân ở đâu ? cấp bậc ?

………………………………………………………………………………………………….

2/Anh/chị có thuộc về bộ tộc hay đảng phái nào không?…………………………………..

3/Anh /chị có tham gia hay làm việc cho tổ chức xã hội , tổ chức từ thiện nào không?……

4/Anh/chị có những ký năng chuyên dụng nào hay đã từng được huấn luyện để sử dụng các loại binh khí , những chất gây nổ hay có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hạt nhân , sinh học hay hoá học hay không ?

5/Anh/chị có bị bệnh truyền nhiễm nào gây đến sức khoẻ cộng đồng ? Các căn bệnh nào qua kiểm tra cho thấy là nguy hiểm hay triệu chứng rối loạn tâm thần hoặc đã từng lạm dụng hay nghiện ma tuý không ?

6/Anh/chị có phục vụ cho tổ chức liên quan đến vũ trang , phản động , hay đơn vị đặc biệt nào hay không ?

7/Anh/chị có sử dụng ma tuý , nghiện ngập không?………………………………………….

8/Anh/chị có bao giờ bị bắt hay bị kết án vì bất cứ tội gì dù đã được tha bổng , ân xá hoặc có những hành động lien quan đến phấp lý không?…………………………………………..

9/Anh/chị có vi phạm hay lien quan dến hoá chất bị cấm không?………………………….

10/Anh/chị có từng làm nghề mại dâm hoặc dẫn mối mại dâm không?……………………

11/Anh/chị có muốn tham gia hoạt động bất hợp pháp khi ở Mỹ không?…………………

12/Anh/chị có muốn tham gia hoạt động khủng bố ở Mỹ không?…………………………..

13/Anh/chị có muốn tham gia hoạt động cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố ở Mỹ không ?

14/Anh/chị có là thành viên của tổ chức khủng bố không?…………………………………..

15/Anh/chị có tham gia vào nạn diệt chủng không?……………………………………………

16/Anh/chị đã từng tham gia vào các cuộc hành hạ , ngược đãi không ?………………….

17/Anh/chị có tham gia vào hoạt động bạo lực hay chính trị không?………………………

18/Anh/chị có từ bỏ quyền công dân Mỹ để trốn thuế không?……………………………..

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH MEKONG TRAVEL

Giấy phép lữ hành quốc tế : 79-487/2015/TCDL-GPLHQT

  • Trụ sở: 203 Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM
  • Hotline: 028.38 78.5555 – 0934. 10.10.57
  • VP Hà Nội: P301, Tòa nhà 131 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Hotline: 024. 399 73 677 – 0932.121.560
  • Email:  Info@mekongtour.vn

CÔNG TY DU LỊCH MEKONG TRAVEL

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI TỐT ĐẸP

    Vui lòng gửi thông tin về email info@mekongtour.vn hoặc liên hệ:  Mr Trung 0934 101057 

@ Tham khảo thêm:

  • Tour Du Lịch Nước Mỹ
  • Hồ Sơ xin Visa đi Mỹ
  • Hướng dẫn Thủ Tục Phỏng Vấn Visa Hoa Kỳ